Historia wersji

Tak zmieniały się Finanse domowe

Zobacz pełne zestawienie różnic pomiędzy wersjami 1.0 i aktualną.


Historia wersji czyli najważniejsze nowości, zmiany i poprawione błędy.


Wersja 2.0.0.23

 • Nowy moduł Promocje
 • Zlecenia stałe wydatków/przychodów z kwotą zmienną, wyświetlane odpowiednio w wydatkach i przychodach, mają kwotę płatności wyliczaną jako średnią z trzech ostatnich wykonań danego zlecenia stałego.
  Funkcjonalność ta objęła również moduł Nadchodzące wydatki i nadchodzące przychody.
  Do tej pory kwota takiego zlecenia, wyświetlanego w płatnościach i nadchodzących płatnościach była równa 0.
  Kwota wyliczana na podstawie średniej oznaczana jest odpowiednio symbolem tyldy (~ zwanego inaczej falą lub wężykiem).
 • Możliwość kopiowania ustawień dowolnych analiz innym użytkownikom
 • Realizację budżetu można kontrolować w kilku okresach rozliczeniowych jednocześnie, wybierając wszystkie okresy rozliczeniowe w danym roku, można kontrolować realizację budżetu rocznego
 • Naprawa błędu związanego z brakiem salda po imporcie z banku
 • Nowe właściwości w dowolnych analizach wydatków i przychodów: kwartał i rok, miesiąc i rok oraz tydzień i rok
 • Nowe analizy: wydatki i przychody na rok, na kwartał, na miesiąc i na tydzień
 • Możliwość połączenia wydatku z inwentarzem nieruchomości

Wersja 2.0.0.22


Wersja 2.0.0.21


Wersja 2.0.0.20


Wersja 2.0.0.19


Wersja 2.0.0.18


Wersja 2.0.0.17


Wersja 2.0.0.16


Wersja 2.0.0.15

Aktualizacja większości używanych bibliotek.
Program FD2 korzysta z wielu bibliotek zewnętrznych, tzw. bibliotek firm trzecich. W tej wersji aplikacji większość z tych bibliotek została zaktualizowana a są to m.in:

 • DevExpress, w minionym tygodniu pojawił się pakiet kontrolek oznaczony numerem 17.1 (2017 rok), warto zobaczyć co zostało zmienione.
  Biblioteki DevExpress odpowiadają za stronę wizualną programu. Za wszystkie tabele prezentujące dane i za wszystkie kontrolki do wprowadzania danych.
 • SQLite - biblioteki do obsługi bazy danych. Pozwalają na połączenie z bazą danych, odczyt, zapis i edycję danych.
 • Json.NET - biblioteki do obsługi danych zapisanych w formacie JSON.
 • Ionic.ZIP - biblioteki do obsługi plików ZIP.
 • HAP: Html Agility Pack - biblioteki do obsługi plików HTML (stron internetowych).
  Za ich pośrednictwem odbywa się odczyt danych z Internetu np. kursów walut.

Zaleca się aktualizację aplikacji FD2 do wersji 2.0.0.15 (lub nowszej) ze względu na wiele zmian związanych z wyżej wymienionymi bibliotekami.


Wersja 2.0.0.14


Wersja 2.0.0.13

 • Możliwość dezaktywacji oszczędności. Nieaktywne oszczędności nie są wyświetlane we wszystkich oknach, gdzie widnieje lista oszczędności np. w oknie dodawania nowego wydatku/przychodu.
 • Możliwość wydrukowania historii każdej oszczędności (długu).

Wersja 2.0.0.12

 • W tabelach wydatki/przychody ilość płatności wyświetlana w stopce będzie widoczna w formacie "ilość przefiltrowana"/"ilość wyświetlana". Format taki załączy się po nałożeniu filtra na dowolną kolumnę
 • Nowa opcja umożliwiająca tworzenie kopii bazy danych każdorazowo przy zamykaniu programu, do tej pory była możliwość tworzenia kopii danych przy uruchamianiu programu
 • Obsługa aktywów

Wersja 2.0.0.11

 • Możliwość dodawania miejsc wydatków/przychodów z okna dodawania/edycji nowego wydatku/przychodu
 • Poprawka błędu filtrowania w analizach typu Wydatki vs Przychody
 • Nowa częstotliwość wykonywania zleceń stałych - co dwa tygodnie

Wersja 2.0.0.10

 • Nowa waluta Funt egipski
 • Poprawa błędu w analizach Wydatki vs Przychody, Długi vs Oszczędności
 • Poprawa błędu w analizach - Ograniczenia wydatków dla kategorii/podkategorii
 • W oknie transferu pieniędzy z jednej oszczędności na drugą, w przypadku oszczędności w różnych walutach dodano możliwość pobrania kursu wymiany z internetu z finance.yahoo.com

Wersjia 2.0.0.9


Wersja 2.0.0.8

 • Zupełnie nowe analizy zbiorcze
 • Nowe analizy dotyczące wierzytelności
 • Kilka zmian do Wierzytelności
 • Różne inne usprawnienia
 • Klonowanie planowanych płatności

Wersja 2.0.0.7

 • Import historii operacji z konta bankowego w Alior Banku
 • Dalsza optymalizacja szybkości uruchamiania się programu
 • Dodano 2 analizy dotyczące ograniczeń wydatków dla kategorii/podkategorii
 • Obsługa Wierzytelności
 • Różne inne usprawnienia

Wersja 2.0.0.6


Wersja 2.0.0.5


Wersja 2.0.0.4

 • Poprawa błędu związanego z dodawaniem wydatków i przychodów z zakładki Pulpit

Wersja 2.0.0.3


Wersja 2.0.0.2

 • Poprawa błędu związanego z aktywacją licencji

Wersja 2.0.0.1

 • Obsługa importu z wyciągów bankowych z banków: ING i Nest Bank
 • W analizach do większości wykresów dodano możliwość pokazania średniej (obok linii trendu)
 • Poprawa błędów w analizach i ograniczeniach wydatków

Wersja 2.0.0.0

FD2

Po długiej przerwie od ostatniej aktualizacji wersji 1.0.0.38XX pojawiła się w końcu wersja 2.0 programu.
W tej wersji aplikacja została przepisana od nowa w technologii .NET i wzbogacona o wiele nowych funkcjonalności i ułatwień.

Najważniejsze zmiany i nowości: