Historia wersji

Tak zmieniały się Finanse domowe

Zobacz pełne zestawienie różnic pomiędzy wersjami 1.0 i aktualną.


Historia wersji czyli najważniejsze nowości, zmiany i poprawione błędy.


Wersja 2.0.0.37  2024-02-01


Wersja 2.0.0.36  2022-01-20


Wersja 2.0.0.35  2020-11-09


Wersja 2.0.0.34  2020-08-14


Wersja 2.0.0.33  2020-05-26


Wersja 2.0.0.32  2019-12-20


Wersja 2.0.0.31  2019-08-10


Wersja 2.0.0.30  2019-05-01


Wersja 2.0.0.29  2019-04-16


Wersja 2.0.0.28  2019-04-11


Wersja 2.0.0.27  2019-03-05


Wersja 2.0.0.26  2018-10-12


Wersja 2.0.0.25  2018-08-18


Wersja 2.0.0.24  2018-06-07


Wersja 2.0.0.23  2018-04-06

 • Nowy moduł Promocje
 • Zlecenia stałe wydatków/przychodów z kwotą zmienną, wyświetlane odpowiednio w wydatkach i przychodach, mają kwotę płatności wyliczaną jako średnią z trzech ostatnich wykonań danego zlecenia stałego.
  Funkcjonalność ta objęła również moduł Nadchodzące wydatki i nadchodzące przychody.
  Do tej pory kwota takiego zlecenia, wyświetlanego w płatnościach i nadchodzących płatnościach była równa 0.
  Kwota wyliczana na podstawie średniej oznaczana jest odpowiednio symbolem tyldy (~ zwanego inaczej falą lub wężykiem).
 • Możliwość kopiowania ustawień dowolnych analiz innym użytkownikom
 • Realizację budżetu można kontrolować w kilku okresach rozliczeniowych jednocześnie, wybierając wszystkie okresy rozliczeniowe w danym roku, można kontrolować realizację budżetu rocznego
 • Naprawa błędu związanego z brakiem salda po imporcie z banku
 • Nowe właściwości w dowolnych analizach wydatków i przychodów: kwartał i rok, miesiąc i rok oraz tydzień i rok
 • Nowe analizy: wydatki i przychody na rok, na kwartał, na miesiąc i na tydzień
 • Możliwość połączenia wydatku z inwentarzem nieruchomości

Wersja 2.0.0.22  2018-03-16


Wersja 2.0.0.21  2018-02-12


Wersja 2.0.0.20  2017-12-28


Wersja 2.0.0.19  2017-11-04


Wersja 2.0.0.18  2017-09-14


Wersja 2.0.0.17  2017-07-19


Wersja 2.0.0.16  2017-06-20


Wersja 2.0.0.15  2017-05-10

Aktualizacja większości używanych bibliotek.
Program FD2 korzysta z wielu bibliotek zewnętrznych, tzw. bibliotek firm trzecich. W tej wersji aplikacji większość z tych bibliotek została zaktualizowana a są to m.in:

 • DevExpress - pojawił się pakiet kontrolek oznaczony numerem 17.1 (2017 rok), warto zobaczyć co zostało zmienione.
  Biblioteki DevExpress odpowiadają za stronę wizualną programu. Za wszystkie tabele prezentujące dane, za wszystkie kontrolki do wprowadzania danych - ogólnie za wygląd aplikacji.
 • SQLite - biblioteki do obsługi bazy danych. Pozwalają na połączenie z bazą danych, odczyt, zapis i edycję danych.
 • Json.NET - biblioteki do obsługi danych zapisanych w formacie JSON.
 • Ionic.ZIP - biblioteki do obsługi plików ZIP.
  Korzysta z niego np. aktualizator.
 • HAP: Html Agility Pack - biblioteki do obsługi plików HTML (stron internetowych).
  Za ich pośrednictwem odbywa się odczyt danych z Internetu np. kursów walut.

Zaleca się aktualizację aplikacji FD2 do wersji 2.0.0.15 (lub nowszej) ze względu na wiele zmian związanych z wyżej wymienionymi bibliotekami.


Wersja 2.0.0.14  2017-04-03


Wersja 2.0.0.13  2017-03-30


Wersja 2.0.0.12  2017-03-10

 • W tabelach wydatki/przychody ilość płatności wyświetlana w stopce będzie widoczna w formacie "ilość przefiltrowana"/"ilość wyświetlana". Format taki załączy się po nałożeniu filtra na dowolną kolumnę
 • Nowa opcja umożliwiająca tworzenie kopii bazy danych każdorazowo przy zamykaniu programu, do tej pory była możliwość tworzenia kopii danych przy uruchamianiu programu
 • Obsługa aktywów

Wersja 2.0.0.11  2017-02-27

 • Możliwość dodawania miejsc wydatków/przychodów z okna dodawania/edycji nowego wydatku/przychodu
 • Poprawka błędu filtrowania w analizach typu Wydatki vs Przychody
 • Nowa częstotliwość wykonywania zleceń stałych - co dwa tygodnie

Wersja 2.0.0.10  2017-02-03

 • Nowa waluta Funt egipski
 • Poprawa błędu w analizach Wydatki vs Przychody, Długi vs Oszczędności
 • Poprawa błędu w analizach - Ograniczenia wydatków dla kategorii/podkategorii
 • W oknie transferu pieniędzy z jednej oszczędności na drugą, w przypadku oszczędności w różnych walutach dodano możliwość pobrania kursu wymiany z internetu z finance.yahoo.com

Wersja 2.0.0.9  2017-01-19


Wersja 2.0.0.8  2016-12-30

 • Zupełnie nowe analizy zbiorcze
 • Nowe analizy dotyczące wierzytelności
 • Kilka zmian do Wierzytelności
 • Różne inne usprawnienia
 • Klonowanie planowanych płatności

Wersja 2.0.0.7  2016-12-20

 • Import historii operacji z konta bankowego w Alior Banku
 • Dalsza optymalizacja szybkości uruchamiania się programu
 • Dodano 2 analizy dotyczące ograniczeń wydatków dla kategorii/podkategorii
 • Obsługa Wierzytelności
 • Różne inne usprawnienia

Wersja 2.0.0.6  2016-12-15


Wersja 2.0.0.5  2016-12-10


Wersja 2.0.0.4  2016-12-05

 • Poprawa błędu związanego z dodawaniem wydatków i przychodów z zakładki Pulpit

Wersja 2.0.0.3  2016-11-29


Wersja 2.0.0.2  2016-11-14

 • Poprawa błędu związanego z aktywacją licencji

Wersja 2.0.0.1  2016-11-07

 • Obsługa importu z wyciągów bankowych z banków: ING i Nest Bank
 • W analizach do większości wykresów dodano możliwość pokazania średniej (obok linii trendu)
 • Poprawa błędów w analizach i ograniczeniach wydatków

Wersja 2.0.0.0  2016-10-31

FD2

Po długiej przerwie od ostatniej aktualizacji wersji 1.0.0.38XX pojawiła się w końcu wersja 2.0 programu.
W tej wersji aplikacja została przepisana od nowa w technologii .NET i wzbogacona o wiele nowych funkcjonalności i ułatwień.

Najważniejsze zmiany z porównaniu do wersji 1.0.0.38XX:

Zobacz również: Pełne zestawienie zmian i nowości czyli FD1 vs. FD2