Jak liczone są dostępne środki

Moduł Dostępne środki znajduje się na zakładce Oszczędności.

Moduł ten pozwala na oszacowanie ile pieniędzy pozostanie nam na oszczędnościach po opłaceniu wszystkich opłat (zleceń) stałych i planowanych płatności w danym okresie rozliczeniowym.

W lewej części okna znajduje się lista dostępnych zasobów finansowych - oszczędności.
W prawej części znajduje się lista płatności pogrupowana na okresy rozliczeniowe.
W prezentowanym przykładzie okres rozliczeniowy ustawiony jest na miesięczny zatem nadchodzące płatności podzielone są na miesiące.

Zasoby finansowe widoczne w lewej części posiadają dwie kolumny: dostępne środki i dostępne środki z uwzględnieniem planowanych płatności.

W kolumnie dostępne środki widnieje aktualnie dostępna kwota, kwota aktualna oszczędności.

Jeżeli zestawimy powyższe zasoby finansowe z oszczędnościami, wówczas wyraźnie widać, że kwota aktualna oszczędności jest taka sama jak kwota w kolumnie dostępne środki.

W kolumnie dostępne środki z uwzględnieniem planowanych płatności widnieje kwota jaka pozostanie po uwzględnieniu wszystkich wybranych płatności, zarówno pochodzących od zleceń stałych jak i planowanych płatności.

 

W prawej części okna znajdują się wydatki i przychowy wynikające ze zleceń stałych i planowanych płatności - są to nadchodzące płatności.
Nadchodzące płatności pogrupowane są na okresy rozliczeniowe, w których mają zostać wykonane.

Jeżeli data wykonania zlecenia stałego wypada w aktualnym okresie rozliczeniowym (w przykładzie styczeń 2017), wówczas płatność jest automatycznie wybrana (zaznaczenie w kolumnie Wybór).

Jak liczone są dostępne środki

Dostępne środki liczone są dla aktualnego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli w aktualnym okresie rozliczeniowym wybrane są wydatki (zlecenia lub planowane), wówczas od oszczędności odejmowana jest kwota nadchodzących wydatków.
Jeżeli w aktualnym okresie rozliczeniowym wybrane są przychody (zlecenia lub planowane), wówczas do oszczędności dodawana jest kwota nadchodzących przychodów.

Aktualizowana jest oszczędność, z którą powiązane jest zlecenie lub planowana płatność.

Przykładowo dwa poniższe zlecenia stałe przychodów powiązane są z dwiema różnymi oszczędnościami: Konto internetowe i Gotówka.

Jeżeli w oknie Dostępne środki oba przychody wynikające z dwóch powyższych zleceń stałych zostaną wybrane, wówczas do oszczędności Konto internetowe zostanie dodana kwota 2000zł, do oszczędności Gotówka zostanie dodana ... inna kwota.

Jeżeli kwota zlecenia stałego nie jest stała, jest zmienna, wówczas szacowana kwota liczona jest jako średnia z trzech ostatnich wykonań zleceń danego typu.
W prezentowanym przykładzie kwota zlecenie stałego o nazwie Premia nie jest stała, zatem szacowana wartość przychodu powiązanego z tym zleceniem jest średnią z trzech ostatnich przychodów będących wynikiem wykonania tego zlecenia.

Kwoty szacowane poprzedzane są znakiem wężyka ~ (tyldą).