Czym są okresy rozliczeniowe?

Okres rozliczeniowy w programie FD2, jest dowolnie ustalonym przedziałem czasowym, według którego jest planowana  i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika. Wszelakie analizy i zestawienia są pogrupowane według ustalonych okresów, których ilość może być dowolna.

Dostępne okresy rozliczeniowe:

  • miesięczny
  • dwumiesięczny
  • tygodniowy
  • kwartalny
  • roczny
  • dowolna liczba dni

Podczas pierwszego uruchomienia programu, w oknie kreatora, wybieramy podstawowy okres, w kontekście którego będą wyświetlane informacje.

Charakterystyczną cechą każdego okresu jest data jego rozpoczęcia oraz przesunięcie czasowe, którego najmniejszą jednostką jest 1 dzień.

Korektę ustawień okresów rozliczeniowych można wprowadzać korzystając z okna Opcje->Opcje->Okresy rozliczeniowe. Należy pamiętać, że wszystkie zdefiniowane okresy są bezpośrednio związane z grupą osób. Innymi słowy, wszystkie osoby, które są w tej samej grupie, będą miały takie same okresy rozliczeniowe. Zmian można dokonywać w dowolnym momencie pracy programu.

Każdy okres musi rozpoczynać się w innym dniu. Niemożliwa jest sytuacja, aby jakieś okresy miały tę samą datę rozpoczęcia.

Na poniższym zrzucie ekranu widać wydatki podzielone na odpowiednio wprowadzone okresy:

  • pierwsza zakładka widok miesięczny z września 2015 (zapis Miesiąc Rok)
  • następne zakładki to kolejne tygodnie w roku 2015 (zapis Numer tygodnia Rok)