Po co zostały stworzone grupy osób

Każdy (nawet pojedynczy) użytkownik musi znajdować się w grupie. Nie można dodać użytkownika nie należącego do żadnej grupy.
Nie można też dodać użytkownika powiązanego z wieloma grupami.

Każdy użytkownika/osoba może przeglądać, analizować i modyfikować dane innych użytkowników/osób ale TYLKO I WYŁĄCZNIE z tej samej grupy, w której się znajduje. Nie ma natomiast możliwości jakiejkolwiek ingerencji w dane wprowadzone przez osoby z innych grup.
Grupy są całkowicie odseparowane od siebie.
Nie ma możliwości transferowania pieniędzy między grupami, będąc w jednej grupie, nie można przeglądać danych zapisanych przez użytkowników z drugiej grupy. Grupy pozwalają na izolację danych.

Dzięki grupie możliwe jest powiązanie wielu użytkowników/osób w jeden wspólny zbiór, który jest odseparowany od innych grup (od innych użytkowników/osób).

Wszystkie osoby w grupie mają te same okresy rozliczeniowe, te same kategorie, płacą tymi samymi oszczędnościami i mają wspólne długi.
W obrębie jednej grupy wszyscy użytkownicy widzą wszystkie wydatki i wszystkie przychody. Wspólne są też pojazdy, nieruchomości, zlecenia stałe, planowane płatności i inne rzeczy.

Grupa osób może służyć również do utworzenia osobnego zbioru danych np. w celu obsługi finansów w małej firmie, dzięki temu w jednym programie (w tej samej bazie danych) możliwe jest przechowywanie finansów domowych i firmowych.

Grupy osób pozwalają też na odseparowanie od siebie kilku budżetów.
Jeżeli mamy kilka gospodarstw domowych i dla każdego z nich prowadzimy osobny budżet wówczas tworzymy osobne grupy dla każdego z gospodarstw domowych i gotowe.

UWAGA: Dane wprowadzone do programu dla wszystkich grup osób, niezależnie od tego ile ich będzie, zapisują się w tym samym pliku (w tej samej bazie danych).