Screeny z programu

 • okno wskazania ścieżki do pliku z danymi
 • Formularz logowania
 • Formularz dodawania nowego użytkownika
 • Kreator startowy - wprowadzenie
 • Kreator startowy - import danych lub rozpoczęcie od nowa
 • Kreator startowy - kategorie wydatków
 • Kreator startowy - kategorie przychodów
 • Kreator startowy - domyślna waluta
 • Kreator startowy - oszczędności
 • Kreator startowy - wybór okresu rozliczeniowego
 • Kreator startowy - kopia bazy danych
 • Kreator startowy - koniec
 • Import danych z FD1
 • Import danych z FD1 - odczyt danych
 • Import danych z FD1 - wybór użytkowników do importu
 • Import danych z FD1 - wybór oszczędności do importu
 • Import danych z FD1 - wybór kategorii wydatków do importu
 • Import danych z FD1 - wybór kategorii przychodów do importu
 • Import danych z FD1 - wybór wydatków do importu
 • Import danych z FD1 - wybór przychodów do importu
 • Import danych z FD1 - wybór zleceń stałych wydatków do importu
 • Import danych z FD1 - wybór zleceń stałych przychodów do importu
 • Import danych z FD1 - wybór planowanych wydatków do importu
 • Import danych z FD1 - wybór planowanych przychodów do importu
 • Import danych z FD1 - wybór lokat do importu
 • Obsługa wielu walut
 • Moduły
 • Boczne menu w analizach
 • Wyszukiwarka analiz
 • Dowolne analizy danych
 • Wyznaczanie obszarów do analizy danych
 • Wykres warstwowy wygładzony
 • Wykres obrócony
 • Wykres krokowy
 • Nieruchomości - analiza zużycia prądu w okresie rozliczeniowym
 • Nieruchomości - analiza różnic odczytów liczników prądu
 • Kategorie wydatków
 • Okno dodawania kategorii wydatków
 • Okno dodawania podkategorii wydatków
 • Okno dodawania/edycji oszczędności
 • Okno dodawania/edycji oszczędności typu Konto bankowe
 • Transfer pieniędzy
 • Przelew między oszczędnościami
 • Załączenie historii przelewów oszczędności
 • Historii przelewów oszczędności
 • Historia oszczędności (długu) - wykres
 • Trend oszczędzania
 • Dostępne środki
 • Harmonogramy lokat - lokaty oferowane przez banki
 • Okno dodawania/edycji harmonogramu lokaty
 • Lokaty
 • Okno dodawania/edycji lokaty
 • fd2_064.png
 • Okno dodawania/edycji długu
 • Okno dodawania karty kredytowej
 • Okno dodawania kredytu
 • Okno dodawania nowej wierzytelności
 • Nowy wydatek
 • Wydatek z wieloma kategoriami
 • Klonowanie wydatków
 • Dzielenie wydatków
 • Dostosowywanie okna dodawania/edycji wydatków do własnych potrzeb
 • Dostosowywanie okna dodawania/edycji wydatków do własnych potrzeb - przeniesienie kontrolek
 • Dostosowywanie okna dodawania/edycji wydatków do własnych potrzeb - zapis ułożenia kontrolek
 • Miejsca wydatków
 • Okno dodawanie nowego miejsca wydatku
 • Nowy przychód
 • Klonowanie przychodów
 • Miejsca przychodów
 • Okno dodawanie nowego miejsca przychodu
 • Planowanie płatności
 • Okno dodawania/edycji planowanego wydatku
 • Okno dodawania/edycji planowanego przychodu
 • Wykonywanie planowanej płatności
 • Nadchodzące przychody
 • Nadchodzące wydatki
 • Raport dla widocznych wydatków
 • Raport dla widocznych przychodów
 • Ograniczenia wydatków
 • Graf wydatków i przychodów - konfiguracja
 • Graf wydatków i przychodów
 • Kursy walut
 • Menedżer paragonów
 • Sortowanie danych
 • Oznaczenie sortowania
 • Sortowanie niestandardowe
 • Sortowanie wielopoziomowe
 • Sortowanie po wielu kolumnach
 • Wybór kolumn
 • Dopasowywanie widocznych kolumn
 • Opcja wyboru wielu kolumn
 • Wybór wielu kolumn
 • Blisko 50 skórek (tematów graficznych)
 • Mikser kolorów