zlecenia stałe

Czym są zlecenia stałe?

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi realizowanymi w regularnych odstępach czasowych, które definiuje użytkownik. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Zlecenia stałe odwzorowują np. comiesięczne przychody, comiesięczne opłaty abonamentowe, opłaty za energię elektryczną wykonywane np. co dwa miesiące itp.

Zlecenia stałe w programie zostały podzielone na 3 grupy:

Różnica między zleceniem stałym a planowaną płatnością

Różnica między zleceniem stałym a planowaną płatnością

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi. Wykonywane są w określonych, najczęściej tych samych, odstępach czasowych. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Program umożliwia tworzenie różnych zleceń. Wykonywanych w tych samych i zmiennych (na życzenie) odstępach czasowych. Powtarzanych w nieskończoność, powtarzanych określoną ilość powtórzeń, powtarzanych do nadejścia określonej daty. Zlecenia tworzone w programie mogą mieć kwotę stałą i zmienną.