płatności comiesięczne

Czym są zlecenia stałe?

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi realizowanymi w regularnych odstępach czasowych, które definiuje użytkownik. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Zlecenia stałe odwzorowują np. comiesięczne przychody, comiesięczne opłaty abonamentowe, opłaty za energię elektryczną wykonywane np. co dwa miesiące itp.

Zlecenia stałe w programie zostały podzielone na 3 grupy: