Obsługa wielu walut

Program Finanse domowe 2 obsługuje kilkanaście rodzajów walut. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowej waluty do programu - proszę o kontakt, bez problemu dodam tyle walut ile użytkownicy potrzebują.

Domyślna waluta używana jest tylko podczas dodawania nowej oszczędności oraz w analizach. W żadnym innym miejscu programu domyślna waluta nie jest wykorzystywana.
Program Finanse domowe 2 działa w ten sposób, że dodając np. nowy wydatek należy wskazać oszczędność, którą zapłacono (np. portfel). Dzięki takiemu rozwiązaniu stan oszczędności aktualizuje się na bieżąco ponieważ po dodaniu nowego wydatku jego kwota zostaje odjęta ze wskazanej oszczędności (np z portfela). Zatem jeżeli przy dodawaniu nowego wydatek należy wskazać oszczędność a oszczędność ma przypisaną walutę to wydatek nie może mieć innej waluty jak ta, która powiązana jest z oszczędnością. Inaczej mówiąc jeżeli w programie jest zdefiniowana oszczędność o nazwie "Portfel" i walutą przypisaną do portfela są złotówki to nie można dokonać wydatku w dolarach "płacąc" portfelem.

Obsługa wielu walut

Domyślna waluta wybierana jest w opcjach programu, nie mniej jednak każdorazowo przy dodawaniu nowej oszczędności/długu można wybrać inną walutę niż domyślna.

Dodawanie nowej oszczędności

Waluta przypisana jest do oszczędności, zatem dodając nowy wydatek/przychód waluta ustawia się automatycznie, zgodnie z wybraną oszczędnością.

Waluta połączona z oszczędnością

Dokonuję wydatki w różnych walutach. Czy program to obsługuje?

Tak. Aby obsłużyć wydatki i przychody w różnych walutach należy dodać oszczędności zgodnie z używanymi walutami.
Jeżeli wydatki dokonywane są w walutach np. PLN i EUR to w takim przypadku należy utworzyć dwie oszczędności: jedną z walutą PLN i drugą z walutą EUR.
W momencie dodawania nowego wydatku/przychodu należy wybrać oszczędność z odpowiednią walutą.