Nadchodzące płatności

Nadchodzące płatności to 2 odrębne funkcyjnie moduły:

  • nadchodzących wydatków - zbliżające się wydatki w formie kalendarza (Wydatki->Nadchodzące wydatki)
  • nadchodzących przychodów - zbliżające się przychody w formie kalendarza (Przychody->Nadchodzące przychody).

Nadchodzące płatności przedstawiają dane zebrane z modułów Zaplanuj płatności i Zlecenia stałe.
W nadchodzących wydatkach zobaczymy zatem wszystkie zaplanowane wydatki i wszystkie wydatki wynikające z ustawionych zleceń.

Nadchodzące wydatki

Okno jest podzielone na 2 sekcje: z lewej szczegółowe wydatki, z prawej kalendarz z formie miesięcznej, gdzie kolorami zaznaczone są dni, w których zaplanowane są wydatki. Mogą one pochodzić z planowanych wydatków czy zleceń stałych. Nadchodzące przychody oznaczane są zielonym kolorem, wydatki czerwonym. Kliknięcie na jednym dniu lub zaznaczeniu kilku, skutkuje odpowiednim przefiltrowaniem wydatków w części lewej (szczegóły wydatków). Przycisk Wyczyść w kalendarzu usuwa zaznaczenie.

Nadchodzące wydatki

Nadchodzące przychody działają analogicznie jak powyższe.