Historia jednej oszczędności (długu)

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie zapisywaną historię transakcji.
Oznacza to, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością, kwota jak jest na tej oszczędności zostanie zapisana.
Dzięki temu bardzo łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie

Historia stanów wyświetlana jest w kolumnie Historia. Dwukrotne kliknięcie w wyświetlany wykres spowoduje pojawienie się większego, umożliwiającego lepszą analizę danych.

Stany oszczędności w czasie

Dane które wyświetlane są na wykresie prezentują kwoty jakie miała oszczędność lub dług na przestrzeni czasu.
Serię danych można pokazać ale nie można jej edytować. Aby to zrobić trzeba kliknąć w panel znajdujący się przy prawej krawędzi okna z wykresem.

Stany oszczędności w czasie

Dane składające się na prezentowany wykres dotyczą jednej oszczędności lub jednego długu. Zawierają całą historię operacji powiązaną z konkretną oszczędnością lub konkretnym długiem.

Stany oszczędności w czasie

Przykładowa historia operacji może wyglądać następująco

Historia oszczędności (długu)

Aby usunąć wpis z historii należy usunąć operację powiązaną z tym wpisem.
Nie ma na to innego sposobu ponieważ historia generuje się automatycznie na podstawie dokonanych transakcji.

Aby transakcja nie była widoczna w historii operacji należy w przypadku wydatków/przychodów odznaczyć opcję automatycznej aktualizacji oszczędności.

Aktualizuj automatycznie oszczędność