Dodatkowe właściwości użytkownika do wydatków/przychodów

Większość formularzy służących do dodawania danych do programu została wyposażona w zakładki, na których znajdują się kontrolki umożliwiające przyjęcie danych od użytkownika. Najczęściej zakładki te nazwane są Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe. Na pierwszej zakładce znajdują się komponenty pobierające dane niezbędne, wymagane, na drugiej dane dodatkowe, opcjonalne.
Wyjątkiem są formularze dodawania wydatków i przychodów w których została dodana trzecia zakładka: Właściwości użytkownika.

Pola tekstowe zawarte na tej zakładce pozwalają na dokładniejsze opisanie wydatków i przychodów. Formularz posiada 8 pól tekstowych i 8 pól liczbowych. Łącznie 16 dodatkowych właściwości do opisania transakcji.

Właściwości użytkownika są potraktowane jako dodatkowy moduł, który należy załączyć. Domyślnie właściwości te za załączone.
Wykorzystanie pól dodatkowych jest niemal nieograniczone, zależy tylko od użytkownika i jego potrzeb.

Właściwościom użytkownika można nadawać dowolne nazwy jak również można wyświetlić je w tabelach przedstawiających wydatki i przychody.

Warto przeczytać również: Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb.