Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów wyposażone są w mechanizm pozwalający na dopasowanie ich zawartości do własnych potrzeb.
Jak większość okien, dwa omawiane okna posiadają zakładki na których zebrane zostały kontrolki umożliwiające podanie danych podstawowych i dodatkowych.

Zakładka informacje podstawowe zawiera dane niezbędne do dodania nowego wydatku/przychodu oraz kilka dodatkowych informacji, które są dość często podawane podczas dodawania nowej transakcji.
Co w przypadku, gdy dowolne dane z zakładki Informacje dodatkowe są ważne i chcemy je mieć na zakładce Informacje podstawowe?
Należy zmienić ustawienia okna.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Po wybraniu opcji Zmień pojawia się nowe okno Dostosowanie. W oknie tym znajduje się lista elementów, które znajdują się na zakładkach i które służą do wprowadzania danych.
Aby przenieść kontrolki z jednej zakładki na drugą trzeba je przeciągnąć między zakładkami w oknie Dostosowywania.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Na powyższym przykładzie Miejsce wydatku zostaje przeniesione z zakładki Informacje dodatkowe na zakładkę Informacje podstawowe.

Po upuszczeniu przeciąganego elementu należy jeszcze zapisać dane aby wprowadzone zmiany zostały zapamiętane.

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Warto przeczytać: Zmiana nazwy kolumny