tabele

Wyszukiwanie danych w tabelach

Wyszukiwanie danych w tabelach

Z własnego doświadczenia wiem, że wyszukiwanie danych jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych w programie.
Bardzo często zdarza mi się przeszukiwać wydatki po znacznikach czy komentarzach.

Każda jedna tabela, wyświetlająca dane, wyposażona jest w mechanizm wyszukiwania.
W niektórych tabelach panel wyszukiwania załączony (widoczny) jest od razu, w innych trzeba go załączyć.
Jak to zrobić?

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny spowoduje wyświetlenie menu

Jak działają filtry

Jak działają filtry

Filtrowanie danych jest szybkim i łatwym sposobem na wybranie określonego podzbioru ze zbioru prezentowanych danych.
Filtr można ustawić na dowolnej kolumnie, dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny.

Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium - pozostałe wiersze są ukrywane.
Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych. Można utworzyć dwa typy filtrów: według listy wartości lub według kryteriów.

Wybór dodatkowych kolumn

Wybór dodatkowych kolumn

W programie Finanse domowe 2, w większości tabel prezentujących dane, widoczność niektórych kolumny została domyślnie wyłączona. Zostało to zrobione po to, aby nie wyświetlać zbyt dużej ilości danych i aby nie zaciemnić tego co najbardziej istotne.
Wprowadzone usprawnienia sprawiają, że użytkownik sam decyduje co dla niego jest najbardziej istotne i sam wybiera te kolumny (dane), jakie chce widzieć.

Zmiana nazwy kolumny

Zmiana nazwy kolumny

Tabele wyświetlające wydatki i przychody (oraz inne wybrane) można (w dużym stopniu) dostosować do własnych potrzeb.
Można zmienić kolejność i widoczność wyświetlanych kolumn, można zmienić szerokość kolumn, ustawić sortowanie, filtrowanie i wiele więcej.
Można też zmienić nazwę kolumny czyli tekst wyświetlany w nagłówku.

Aby zmienić nazwę kolumny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i z menu kontekstowego wybrać Zmień nazwę kolumny.