Czym są wierzytelności

Wierzytelność to odwrotność długu, jest pożyczką udzielną komuś innemu. To pieniądze pożyczone innej osobie, która nazywana jest wierzycielem.

Program Finanse domowe 2 umożliwia ewidencję wierzytelności, pozwala na zarządzanie pożyczonymi pieniędzmi.
Posiada funkcjonalności umożliwiające spłatę pożyczki w całości lub spłatę ratami. Spłaty wszystkich wierzytelności ewidencjonowane są w historii spłat wierzytelności.

Wierzytelności, z racji tego że są odwrotnością długu, dzielą z długami wspólną zakładkę.

Okno dodawania nowej wierzytelności podzielone jest na dwie zakładki: Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe.


Program obsługuje spłatę pożyczki ratami, a cały proces spłaty zapisywany jest w historii spłat wierzytelności.