pożyczki

Czym są wierzytelności

Czym są wierzytelności

Wierzytelność to odwrotność długu, jest pożyczką udzielną komuś innemu. To pieniądze pożyczone innej osobie, która nazywana jest wierzycielem.

Program Finanse domowe 2 umożliwia ewidencję wierzytelności, pozwala na zarządzanie pożyczonymi pieniędzmi.
Posiada funkcjonalności umożliwiające spłatę pożyczki w całości lub spłatę ratami. Spłaty wszystkich wierzytelności ewidencjonowane są w historii spłat wierzytelności.

Wierzytelności, z racji tego że są odwrotnością długu, dzielą z długami wspólną zakładkę.

Jak spłacić wierzytelność

Jak spłacić wierzytelność

Aby spłacić wierzytelność, należy przejść na listę udzielonych pożyczek.
Na liście należy wskazać wierzytelności, którą chcemy spłacić. Jeżeli wierzytelność nie została spłacona, przycisk Zwrot pożyczki, umiejscowiony w górnej części okna, robi się aktywny.
Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na wierzytelności, którą chcemy spłacić i z menu kontekstowego wybrać Zwrot pożyczki.

Po kliknięciu w Zwrot pożyczki uruchamia się okno Zwrot wierzytelności.