Wykluczanie danych z analizy

Po dodaniu wydatku/przychodu płatność zostaje automatycznie uwzględniona w analizach. Aby pominąć konkretną płatność z pomiarów, należy włączyć przełącznik Wyklucz z analiz. Przełącznik ten znajduje się w oknie dodawania/edycji wydatku/przychodu na zakładce Informacje dodatkowe.

Wykluczenie wydatków/przychodów z analiz

W przypadku oszczędności i długów sprawa ma się podobnie. Na zakładce Informacje dodatkowe znajduje się przełącznik. Jego włączenie spowoduje wykluczenie oszczędności/długu z analiz.

Wykluczenie oszczędności/długów z analiz