Jak działa kalkulator zużycia energii elektrycznej

Kalkulator zużycia energii elektrycznej ma za zadanie pokazać, ile kosztuje nas korzystanie z różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.

Zanim zaczniemy korzystać z kalkulatora, należy ustalić jaka jest cena prądu. Prąd sprzedawany jest w kWh (kilowatogodzinach).
W 2018 roku średnia cena 1kWh = 0,55zł.
Stawka ta dotyczy najpopularniejszej w Polsce taryfy G11 dla gospodarstw domowych i uwzględniają już podatek VAT.

Warto wiedzieć, co faktycznie składa się na cenę 1 kWh prądu.
Przyjmując, że średnia cena 1kWh to 55 groszy, składowymi tej kwoty są:

  • Koszt zakupu energii elektrycznej – 18 groszy za 1 kWh
  • Podatek VAT – 10 groszy
  • Akcyza – 4 grosze
  • Podatki i opłaty lokalne – 2 grosze
  • Koszty własne dystrybutora – 11 groszy
  • Marża dystrybutora – 1 grosz
  • Koszty przesyłowe – 9 groszy

W kalkulacji nie są uwzględnione opłaty stałe.

Pomieszczenia i urządzenia

Okno kalkulatora podzielone jest na dwie części.

Z lewej strony znajduje się lista urządzeń elektrycznych podzielona na pomieszczenia.
Pomieszczeniami są np. kuchnia, salon, pokój, łazienka itd, są to pomieszczenia jakie posiadamy w gospodarstwie domowym i dookoła niego.

Aby dodać pomieszczenie, należy kliknąć w przycisk Dodaj a następnie z menu wybrać Pomieszczenie.

Można również zmieniać nazwy pomieszczeń, klonować pomieszczenia wraz z urządzeniami oraz usuwać je.
Opcje pozwalające na edycję pomieszczeń dostępne są w menu kontekstowym widocznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pomieszczeniu.

W skład poszczególnych pomieszczeń wchodzą wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne.
Kuchnia może zawierać np. czajnik elektryczny, lodówkę, zmywarkę itp., zależnie od wyposażenia.

Aby dodać urządzenie do pomieszczenia należy kliknąć w przycisk Dodaj i wybrać Urządzenie.

W oknie Dodawania nowego urządzenia należy wybrać Pomieszczenie i podać nazwę urządzenia.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na urządzeniu powoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami:

Po dodaniu urządzenia należy zdefiniować jego moc, ilość w danym pomieszczeniu i czas pracy.
Czas pracy podajemy w godzinach lub/i minutach na dzień.

UWAGA: Moc każdego z urządzeń podana w przykładowym zestawieniu jest uśredniona.
Czajnik elektryczny w Twoim gospodarstwie domowym może mieć inną moc niż ten w przykładowym zestawieniu.
Jeśli chcecie się oprzeć na dokładnych danych, musicie samodzielnie zmierzyć faktyczny pobór prądu każdego z posiadanych urządzeń za pomocą watomierza.
Warto mieć też na uwadze porę roku, temperaturę w pomieszczeniu itp. np. lodówka w lecie potrzebuje więcej prądu niż w zimie.

Moc urządzenia, ilość w pomieszczeniu i czas pracy urządzenia w ciągu dnia podajemy bezpośrednio w tabeli z urządzeniami.
Przykładowo, jeżeli w kuchni posiadamy 1 czajnik elektryczny o mocy 2000W, który pracuje 15min/dzień ustawiamy dane tego urządzenia jak poniżej.

Pomieszczenie "Urządzenia wspólne"

W pomieszczeniu tym znalazły się urządzenia, które wędrują po domu, np. odkurzacz, który pracuje przez jakiś czas w niemal każdym pomieszczeniu.
Są tu też ładowarki do urządzeń mobilnych, które jak wiadomo krążą i zawsze jest problem z ich odnalezieniem.
Dodałem też tutaj urządzenia w trybie stand-by. Są to urządzenia, które mimo że są wyłączone, pobierają prąd (np. telewizor, dekoder do TV itd).

Pomieszczenie "Baza urządzeń"

Pomieszczenie "Baza urządzeń" nie jest brane do obliczeń.
Pomieszczenie to zawiera bardzo wiele urządzeń, są to różne sprzęty elektryczne, możliwe do wystąpienia w gospodarstwie domowym.
Jak sugeruje nazwa pomieszczenia, jest to baza urządzeń, które można kopiować do poszczególnych pomieszczeń.

Zużycie energii

W prawej części okna prezentowane jest zużycie energii w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca i roku.
Kolumny zawierają odpowiednio czas pracy urządzenia w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca i roku, zużycie prądu i koszt poniesiony z tego tytułu w wymienionych przedziałach czasowych.