Odczyt licznika powiązany z wydatkiem

Program Finanse domowe 2 pozwala na rejestrowanie odczytów liczników w gospodarstwie domowym.
Odbywa się to w module Nieruchomości.

Rejestrując odczyt licznika w programie, użytkownik ma możliwość powiązania go z wydatkiem.
Dzięki takiemu powiązaniu możliwe będzie późniejsze sporządzanie analiz. Będzie można, na podstawie odczytów licznika, policzyć średnie zużycie i średnie koszty w zadanym przedziale czasowym.

Aby powiązać odczyt licznika z wydatkiem należy w oknie dodawania/edycji odczytów wskazać w odpowiednim polu wydatek.

Mając odczyty połączone z wydatkami można bardzo łatwo zestawić kwoty wydatków na wykresie a tym samym wyznaczyć średnie koszty zużycia.