Jak cofnąć import danych

Dane do programu Finanse domowe 2 można importować z kilku różnych źródeł.
Można zaimportować dane z FD1, z historii operacji konta bankowego oraz z dowolnego pliku excela.
Jednak uwaga, nie można cofnąć importu danych z programu FD1. Z pozostałych źródeł - bez problemu.

Każdy import zapisuje się w historii importów.

Dzięki temu można zobaczyć co i kiedy było importowane.

Usunięcie wpisu z historii importów pozwala na usunięcie zaimportowanych danych.