Jak zapisać własne ustawienia dowolnej analizy?

Ustawienia wybranych analiz z modułu Dowolne analizy, można zapisać w bazie odrębnie dla każdej osoby. Ilość ustawień jest nieograniczona.

Po ostatecznym ustaleniu wyglądu konkretnej analizy (np. dowolne analizy wydatków) należy wybrać opcję Zapisz analizę, dostępną z menu Analiza->Dowolne analizy.

Więcej informacji na temat definiowania dowolnych analiz znajdziesz pod adresem - Jak zdefiniować dowolną analizę?

Zapisz moja analizę

Po uzupełnieniu wszystkich informacji, które chcemy zapamietać, ustawienia analizy zapisują się w bazie danych i sa powiązane z użytkownikiem, którey jest zalogowany. Dostęp do zapisanych własnych ustawień jest możliwy poprzez opcję Moje analizy z menu Analiza->Dowolne analizy.

Moje analizy

Moje analizy

Dwuklik myszki (lub wciśnięcie przycisku OK) powoduje wybranie i wyświetlenie pojedynczej analizy w oknie.

Aby usunąć niepotrzebne już zestawienia klikamy prawym przyciskiem nad wybraną analizą - przycisk Usuń.

Usuwanie analizy

Wszystkie analizy sa automatycznie grupowane względem swoich kategorii.