Sposób na wielokrotne klonowanie planowanych płatności

Planowanie płatności pomaga w zarządzaniu budżetem domowym - co do tego nie ma wątpliwości.

Aby planowanie było jeszcze łatwiejsze i szybsze, w programie wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na wielokrotne klonowanie planowanych płatności.
Zarówno wydatki jak i przychody można klonować, owa opcja obejmuje swoim zasięgiem również planowane płatności, spodziewane wydatki i spodziewane przychody.
Jednak to nie wszystko, planowane wydatki i planowane przychody można dodatkowo klonować wielokrotnie.

Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) na płatności (wydatku lub przychodzie), którą chcemy powielić określoną ilość razy.
Z menu kontekstowego należy wybrać "Klonuj wielokrotnie".

Po wybraniu opcji "Klonuj wielokrotnie" otwiera się okno umożliwiające powielenie transakcji.

W centralnej części okna znajduje się kalendarz. Pod datą umieszczone są pola wyboru.
Zaznaczenie pola pod numerem dnia równoważne jest z wyborem daty dodawanej płatności. Innymi słowy wybrana płatność zostanie sklonowana tyle razy ile dat wybrano a daty utworzonych spodziewanych płatności będą odpowiadały datom wybranym w kalendarzu.

Można również klonować płatności cykliczne czyli takie, które powtarzają się co określony przedział czasu np. raz na miesiąc.
Do płatności cyklicznych zaleca się używanie modułu zleceń stałych, jednak modułu do planowania również wspiera płatności powtarzające się.