Dodatkowe właściwości użytkownika do wydatków/przychodów

Właściwości dodatkowe wydatków/przychodów

Większość formularzy służących do dodawania danych do programu została wyposażona w zakładki, na których znajdują się kontrolki umożliwiające przyjęcie danych od użytkownika. Najczęściej zakładki te nazwane są Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe. Na pierwszej zakładce znajdują się komponenty pobierające dane niezbędne, wymagane, na drugiej dane dodatkowe, opcjonalne.

Jak dodać nową walutę

Jak dodać nową walutę

Program Finanse domowe 2 obsługuje kilkanaście rodzajów walut. Dodawanie nowych walut zostało jednak celowo zablokowane i odbywa się tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się ze mną, z autorem programu.

Jak wspomniałem, zostało to ograniczone celowo. Powód?

Waluta wiąże się z wieloma ustawieniami, o których użytkownik bardzo często nie wie. Podam kilka przykładów.

Jak wybrać wydatki z przedziału dat?

Jak wybrać wydatki z przedziału dat?

Istnieje czasem potrzeba wyboru wydatków z określonego przedziału czasowego.
Potrzeba taka pojawia się wówczas, gdy chcemy przeanalizować wydatki z jakiegoś przedziału czasowego. Można np. przeanalizować wydatki z półrocza.

Wybór wydatków z określonego przedziału czasowego można osiągnąć na kilka sposobów.
 

Opcja 1

Menu Widok -> Wyświetl wydatki -> Wybierz wydatki z przedziału dat

Jak dodać wydatek, który nie zmienia kwoty oszczędności

Jak dodać wydatek, który nie zmienia oszczędności

Stany oszczędności liczone są na bieżąco na podstawie dokonywanych transakcji (wydatków i przychodów). W przypadku wydatków sprawa wygląda następująco. Po każym wydatku stan oszczędności którą za niego  zapłacono, jest pomniejszany o kwotę wydatku. Jeżeli użytkownik dodał wydatek w kwocie 100zł to taka kwota zostanie odjęta od oszczędności, którą zapłacono. W przypadku przychodów stan oszczędności jest powiększany o kwotę przychodu.

Dodanie nowej lokaty

Dodanie nowej lokaty

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Dodanie lokaty

Aby dodać nową lokatę należy przejść na zakładkę Oszczędności, kliknąć w przycisk Lokaty a następnie w przycisk Dodaj.

Jak zakończyć lokatę

Zakończenie lokaty

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Lokata bankowa może być zakończona przed upływem terminu lokaty lub na koniec okresu. Jeżeli kończymy lokatę przed upływem terminu końcowego wówczas najczęściej przepadają wszystkie (lub część) odsetki.

Jak zaimportować historię konta bankowego

Jak zaimportować historię konta bankowego

Import danych z historii konta znacznie ułatwia i upraszcza pracę z programem, ułatwia prowadzenie budżetu domowego.
Dzięki tej funkcjonalności nie musimy np. znosić do domu paragonów za transakcje bezgotówkowe czyli dokonywane kartą płatniczą.
Wszystkie operacje zapisywane są w historii konta a dzięki importerowi za pomocą kilku kliknięć można zaimportować całą historię czyli wszystkie transakcje np. z tygodnia czy z miesiąca.

Jak utworzyć kopię danych

Jak utworzyć kopię danych

Jak ważne jest robienie kopii bazy danych regularnie nikomu nie trzeba mówić.
Wie to zapewne każdy, kto utracił dane wskutek np. awarii dysku twardego.

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w mechanizm regularnego tworzenia kopii bazy danych.
Kopia tworzona jest każdorazowo podczas uruchamiania programu.

Jak załączyć automatyczne tworzenie kopii bazy danych

Aby włączyć tworzenie kopii bazy danych należy w ustawieniach programu załączyć opcję Twórz kopię bazy danych każdorazowo podczas uruchamiania programu.

Gdzie znajduje się plik z danymi

Gdzie znajduje się plik z danymi

Plik z danymi, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie dane wprowadzone do programu.

Gdzie znajduje się ten plik ?

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane.
Wybierając ścieżkę do bazy, należy kierować się instrukcjami opisanymi w oknie.

W folderze tym program utworzy plik FD2_DataFile.dat, jest to plik z danymi.

Przywracanie danych po reinstalacji systemu lub z kopii zapasowej

Przywracanie danych po reinstalacji systemu

Podczas pierwszego uruchomienia programu, użytkownik pytany jest o folder, w którym utworzony będzie plik bazy danych.
Plik ten, domyślnie, nazywa się FD2_DataFile.dat

Zaleca się tak ustawić program, aby każdorazowo podczas uruchamiania programu FD2, aplikacja tworzyła automatycznie kopię bazy danych przy starcie.

Jak dodać wydatek z wieloma kategoriami

Jak dodać wydatek z wieloma kategoriami

Dodanie wydatku z wieloma kategoriami odzwierciedla dodanie paragonu zawierającego wiele pozycji powiązanych z różnymi kategoriami.

Odpowiada to zaewidencjonowaniu w programie paragonu z zakupów zrobionych w markecie, gdzie nabywane są produkty należące do różnych kategorii np. artykułu spożywcze, środki czystości i AGD. Takie sytuacje bardzo często się zdarzają.
W celu ułatwienia użytkownikom wprowadzania danych z takich paragonów, w programie został zaprojektowany specjalny formularz. Formularz dodawania wydatków z wieloma kategoriami.

Jak zmienić typ oszczędności (np. zmiana konta bankowego na gotówkę)

Jak zmienić typ oszczędności (np. z konta bankowego przejść na gotówkę)

Program Finanse domowe 2 obsługuje różne rodzaje oszczędności.
Mogą to być np oszczędności w gotówce lub oszczędności na koncie bankowym.

Aby zmienić rodzaj oszczędności np. z gotówki na konto bankowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na oszczędności, po kliknięciu pojawi się menu kontekstowe.

W menu klikamy na pozycję odpowiedzialną za konwersję. W tym przypadku będzie to Konwertuj na konto bankowe.

Strony