Kolejność wyświetlania kategorii w drzewie - zmiana ustawień

Kategorie powiązane są z wydatkami i przychodami.

Aby dodać nowy wydatek (przychód), należy wskazać kategorię powiązaną z dodawaną płatnością.
Kategorie i podkategorie wyświetlane są w formie drzewa. Kolejność kategorii w drzewku można ustawiać dowolnie, przenosząc elementy góra/dół.
Program umożliwia także ustawienie kategorii domyślnej.

Kolejność sortowania kategorii (podkategorii) można ustawić na dwa sposoby:

  • alfabetycznie (od a do z)
  • po wadze kategorii (lżejsze na górę, cięższe na dół)