Terminarz

Do czego służy terminarz

Do czego służy terminarz

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w moduł terminarza. Moduł ten, jak każdy inny, można wyłączyć lub włączyć zależnie od potrzeb.
Terminarz pozwala na planowanie i organizowanie czynności, daje podgląd na zlecenia stałe, planowane płatności i inne wydarzenia w widoku kalendarza.
Pozwala również na dodawanie własnych wydarzeń (pojedynczych i cyklicznych) dzięki czemu nie zapomnimy np. o urodzinach czy imieninach bliskich nam osób.

Co wyświetla terminarz:

Synchronizacja terminarza z kalendarzem Google (Google Calendar)

Eksport do kalendarza Google (Google Calendar)

Terminarz pozwala na planowanie i organizowanie czynności, daje podgląd na zlecenia stałe i planowane płatności w widoku kalendarza.
Wydarzenia z terminarza można importować z kalendarza Google, można je również wyeksportować do kalendarza Google.

Import wydarzeń do kalendarza i eksport wydarzeń z kalendarza można wykonać na dwa sposoby.

Jak wyszukiwać/filtrować informacje w terminarzu?

Terminarz stanowi odrębny moduł programu, służący do gromadzenia w jednym miejscu dowolnych wydarzeń, spotkań, przypomnień i zaplanowanych płatności.
Został on podzielony na 3 tryby wyświetlania danych, umiejscowione na odrębnych zakładkach:

  • Kalendarz
  • Lista
  • Cykliczność

Kalendarz

Jest graficznym odwzorowaniem klasycznej formy kalendarza, który można wyświetlać na kilka sposobów (wybór z górnej wstążki):

Przydatne funkcje terminarza

Przydatne funkcje terminarza

W module terminarza za pomocą dwukliku na konkretnym wydarzeniu, można edytować ręcznie utworzone wydarzenia.
Jeżeli natomiast załączone jest wyświetlanie planowanych płatności oraz zleceń stałych w terminarzu (okno ustawień programu), dwuklik otwiera odpowiednie okna edycji planowanych płatności (wydatków/przychodów) lub edycji zleceń stałych (wydatków/przychodów/przelewów).

Przydatne funkcje terminarza