Jak wyszukiwać/filtrować informacje w terminarzu?

Terminarz stanowi odrębny moduł programu, służący do gromadzenia w jednym miejscu dowolnych wydarzeń, spotkań, przypomnień i zaplanowanych płatności.
Został on podzielony na 3 tryby wyświetlania danych, umiejscowione na odrębnych zakładkach:

 • Kalendarz
 • Lista
 • Cykliczność

Kalendarz

Jest graficznym odwzorowaniem klasycznej formy kalendarza, który można wyświetlać na kilka sposobów (wybór z górnej wstążki):

 • w widoku dziennym (ciągła lista godzin w wybranym dniu)
 • w widoku tygodnia roboczego (ciągła lista godzin w wybranym tygodniu - 5 dni)
 • w widoku tygodniowym (ciągła lista godzin w wybranym tygodniu - 7 dni)
 • w widoku miesięcznym (wydarzenia w wybranym miesiącu)
 • w widoku osi czasu - ciągla lista wydarzeń z kolejnych dni

W trybie kalendarza dane można filtrować poprzez:

 1. Wybór kategorii

Dotyczy zwykłych wydarzeń wpisywanych przez użytkownika (tylko takie wydarzenia mają kategorie). Istnieje kilkanaście predefiniowanych kategori wydarzeń np. urodziny, rocznica, nieobecność, itp.

 1. Wybór rodzajów wydarzeń

Wskazanie z listy rozwijanej pojedynczego rodzaju wydarzenia np. zlecenie stałe wydatku, wyświetla w kalendarzu wszystkie wydarzenia zwykłe plus zlecenia stałe wydatków.

Wyświetlanie automatycznych wpisów ze zleceń stałych wydatków/przychodów/przelewów oraz planowanych wydatków/przychodów można wyłączyć w ustawieniach programu. W przypadku całkowitego wyłączenia wyświetlania dynamicznych informacji w terminarzu pojawią się jedynie zwykłe wydarzenia, utworzone ręcznie przez użytkownika (przykład poniżej).

 1. Zmiana liczby widocznych dni

Przy zaznaczonym polu Pokaż kalendarz, po prawej części okna wyświetlany jest mini kalendarz. Zaznaczenie wybranej liczby dni (za pomocą myszki) powoduje zwiększenie/zmniejszenie liczby wyświetlanych dni w głównym widoku (można również użyć skrola myszki z klawiszem CTRL).

Lista

Prezentuje dokładnie te same dane, co kalendarz główny, tylko w formie listy tabelarycznej. Funkcjonowanie tabeli jest identyczne jak większość tabel w programie. Istnieje kilka prostych sposobów wyszukiwania danych:

 1. Wyszukiwanie dowolnych danych z listy

 • Panel wyszukiwania - wyszukiwarka

Aby włączyć panel wyszukiwania należy wcisnąć prawym przyciskiem myszki na nagłówku tabeli a następnie wybrać opcję Pokaż panel wyszukiwania. W polu, które się pojawi można wpisać dowolny ciąg znaków, który zostanie wyszukany i podświetlony w całej tabeli.

 • Wiersz automatycznego filtra

Kolejnym sposobem szybkiego wyszukania informacji w tabeli jest użycie wiersza automatycznego filtra, którego można włączyć również z menu kontekstowego pod nagłówkiem tabeli - Pokaż wiersz automatycznego filtra.

Przydatnym elementem wyszukiwania informacji w terminarzu może być również filtrowanie po datach (lewy przycisk nad ikonką filtra w danej kolumnie).

Cykliczność

Ostatni tryb wyświetlania zawiera w sobie listę wszystkich wydarzeń cyklicznych (automatycznych lub zdefiniowanych przez użytkownika). Sposób filtrowania jest identyczny do powyższych opisów, dotyczących trybu Lista.

Tylko moje

Wspólnym elementem dla wszystkich trybów wyświetlania jest przełącznik tylko moje. Służy on do szybkiego wyświetlania wydarzeń z całej grupy osób lub tylko bieżącego użytkownika.