kalendarz

Eksport terminarza do kalendarza Google (Google Calendar)

Eksport do kalendarza Google (Google Calendar)

Terminarz pozwala na planowanie i organizowanie czynności, daje podgląd na zlecenia stałe i planowane płatności w widoku kalendarza.
Wydarzenia z terminarza można wyeksportować do Kalendarza Google. Trzeba to zrobić za pomocą plików pośrednich formatu ics.

Aby wyeksportować dane do pliku ics należy przejść na zakładkę Terminarz i zapisać wydarzenia.

Po zapisaniu danych do pliku, można zaimportować dane do Kalendarza Google.