Jak usunąć wiele wydatków na raz

Domyślnie wydatki (i przychody) ewidencjonowane w programie grupowane są według określonych kryteriów i najczęściej wyświetlane są w formie zakładek z podziałem na okresy rozliczeniowe. Każda z zakładek prezentuje tylko część ze wszystkich wprowadzonych płatności.

Istnieje możliwość wyświetlenie wydatków (i przychodów) podzielonych po okresach rozliczeniowych, po kategoriach, po oszczędności która zapłacono czy podzielone po osobach, które dokonały danej płatności.

Usunięcie grupowania wydatków

Przed usunięciem wszystkich wydatków należy najpierw usunąć grupowanie danych. W tym celu, na zakładce Wydatki klikamy w Widok -> Wyświetl wydatki -> Wszystkie

Usunięcie danych

Gdy grupowanie jest usunięte (w dolnej części okna nie ma widocznych zakładek) na klawiaturze wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+A.
Wciśnięcie niniejszej kombinacji spowoduje zaznaczenie wszystkich wydatków.
Gdy wydatki są zaznaczone, można je usunąć.
Usunięcie zaznaczonych wydatków odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Delete na klawiaturze lub poprzez wybranie z menu kontekstowego opcji Usuń zaznaczone wydatki.

W przypadku, gdy wydatki (przychody) pogrupowane są np. na okresy rozliczeniowe, po kategoriach, oszczędnościach czy osobach, krótko mówiąc gdy pod tabelą wyświetlane są zakładki, wówczas usunięcie wszystkich danych jest jeszcze prostsze.
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce, pojawi się opcja umożliwiająca usunięcie wszystkich wydatków (przychodów) widocznych w tabeli.

W ten sposób można np. usunąć wszystkie wydatki (przychody) z całego miesiąca.