odczyt licznika

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Aby podzielić wydatki i przychody, powiązane z nieruchomością, na okresy rozliczeniowe należy w module Nieruchomości wybrać budynek, następnie kliknąć w przycisk Wydatki i przychody.

Spowoduje to wyświetlenie wydatków i przychodów powiązanych z daną nieruchomością.