Historia jednej oszczędności (długu)

Historia jednej oszczędności (długu)

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie rozpatrywaną historię zmian kwot na przestrzeni czasu.
Oznacza to np, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością jej nowy stan, kwota jak jest na tej oszczędności, zostanie zapisana.
Dzięki temu łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie

Domyślna kategoria

Domyślna kategoria

Program Finanse domowe 2 daje możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla kategorii wydatków/przychodów używanych w programie.

Generalnie wszystkie kategorie używane w programie sortowane są na dwa sposoby:

  • alfabetycznie
  • po wadze kategorii (lżejsze na górę, cięższe na dół)

Sposób sortowania oddzielnie dla każdego z typów kategorii można wybrać w ustawieniach programu.

Widoczność kategorii i podkategorii

Widoczność kategorii i podkategorii

Wszystkim kategoriom i podkategoriom można załączyć lub wyłączyć widoczność bez konieczności usuwania.
Często zdarza się taka sytuacja, że jakaś kategoria przestaje być używana. Np dziecko skończyło chodzić do przedszkola zatem kategoria wydatków "opłata za przedszkole" nie będzie już potrzebna,
Usunięcie tej kategorii jest możliwe ale pociągnie za sobą usunięcie wszystkich danych powiązanych z tą kategorią, a kategoria może być powiązana z ogromną ilością danych.

Lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie widoczności kategorii.

Ikony kategorii (podkategorii)

Ikony kategorii (podkategorii)

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można nadać dowolną ikonę.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator startowy proponuje użytkownikowi utworzenie domyślnych kategorii i podkategorii. Domyślnym kategoriom nadawane są domyślne ikony.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby te domyślne ikony zmienić.

Oddzielone oszczędności i długi

Oddzielone oszczędności i długi

W programie Finanse domowe 2 oszczędności i długi są odseparowane od siebie.

Dzięki odseparowaniu użytkownik ma lepszy obraz posiadanych oszczędności i zna poziom zadłużenia. Analiza rozdzielonych danych też jest łatwiejsza.

Oszczędności oraz narzędzia niezbędne do zarządzania nimi są zebrane na zakładce Oszczędności. Długi i cała ich obsługa znajdują się na zakładce Długi.

Odseparowane oszczędności i długi

Wygląd programu Finanse domowe 2

Wygląd programu finanse domowe 2

Wygląd programu Finanse domowe 2 można zmienić wybierając jedną z około 50 skórek graficznych.

Wszystkie motywy graficzne różnią się między sobą, są w pełni skalowalne, schludne i eleganckie. Jeżeli masz dość standardowych okien i szukasz niebanalnych interfejsów ... dobrze trafiłeś. Lista skórek jest długa.

Wygląd programu Finanse domowe 2

Aby zmienić wygląd programu Finanse domowe 2 należy na zakładce Opcje wybrać jedną z blisko 50 motywów graficznych

Strony