budżet domowy

Jak utworzyć kopię danych

Jak utworzyć kopię danych

Jak ważne jest robienie kopii bazy danych regularnie nikomu nie trzeba mówić.
Wie to zapewne każdy, kto utracił dane wskutek np. awarii dysku twardego.

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w mechanizm regularnego tworzenia kopii bazy danych.
Kopia tworzona jest każdorazowo podczas uruchamiania programu.

Jak załączyć automatyczne tworzenie kopii bazy danych

Aby włączyć tworzenie kopii bazy danych należy w ustawieniach programu załączyć opcję Twórz kopię bazy danych każdorazowo podczas uruchamiania/zamykania programu.

Gdzie znajduje się plik z danymi

Gdzie znajduje się plik z danymi

Plik z danymi, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie dane wprowadzone do programu.

Gdzie znajduje się ten plik ?

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane.
Wybierając ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane, należy kierować się instrukcjami opisanymi w oknie.

Przywracanie danych po reinstalacji systemu lub z kopii zapasowej

Przywracanie danych po reinstalacji systemu

Podczas pierwszego uruchomienia programu, użytkownik pytany jest o folder, w którym utworzony będzie plik bazy danych.
Plik ten, domyślnie, nazywa się FD2_DataFile.dat

Zaleca się tak ustawić program, aby każdorazowo podczas zamykania (bądź uruchamiania) programu FD2, aplikacja tworzyła automatycznie kopię bazy danych.

Jak zmienić typ oszczędności (np. zmiana konta bankowego na gotówkę)

Jak zmienić typ oszczędności (np. z konta bankowego przejść na gotówkę)

Program Finanse domowe 2 obsługuje różne rodzaje oszczędności.
Mogą to być np oszczędności w gotówce lub oszczędności na koncie bankowym.

Aby zmienić rodzaj oszczędności np. z gotówki na konto bankowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na oszczędności, po kliknięciu pojawi się menu kontekstowe.

W menu klikamy na pozycję odpowiedzialną za konwersję. W tym przypadku będzie to Konwertuj na konto bankowe.

Pomoc

Centrum pomocy programu Finanse domowe 2

Na niniejszej stronie znajdują się informacje związane z zainstalowaniem, rozpoczęciem i użytkowaniem programu.

Wybierz temat pomocy

Pytania - odpowiedzi

Czytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak można usunąć cykliczne wydarzenia?

W terminarzu na zakładce Cykliczność zmajdują się wszystkie cykliczne wydarzenia, które zostały zdefiniowane w programie. Najszybszym sposobem usunięcia wszystkich powtórzeń jest skorzystanie z menu kontekstowego tabeli - przycisk Usuń.

Po usunięciu wszystkich cykli w terminarzu pozostanie tylko pojedynczy pierwszy wpis.

Analogicznie można usuwać pojedyncze wydarzenia z zakładki Lista.

Jak wyszukiwać/filtrować informacje w terminarzu?

Terminarz stanowi odrębny moduł programu, służący do gromadzenia w jednym miejscu dowolnych wydarzeń, spotkań, przypomnień i zaplanowanych płatności.
Został on podzielony na 3 tryby wyświetlania danych, umiejscowione na odrębnych zakładkach:

  • Kalendarz
  • Lista
  • Cykliczność

Kalendarz

Jest graficznym odwzorowaniem klasycznej formy kalendarza, który można wyświetlać na kilka sposobów (wybór z górnej wstążki):

Jak liczone są stany oszczędności

Jak liczone są stany oszczędności

W wersji 2.0 Finansów domowych zmianie uległ algorytm liczenia aktualnych stanów oszczędności (zródeł finansowania).
Wcześniej (w wersji 1.0) było tak, że aktualna kwota oszczędności była na bieżąco obliczana, po dokonaniu jakiejkolwiek transakcji (wydatek, przychód, przelew) a użytkownik miał możliwość ręcznej "korekty" tej kwoty w razie jakichkolwiek rozbieżności.

Algorytm ten jednak uległ zmianie.

Przyczyn było wiele, najważniejsze to:

Czym są moduły?

Czym są moduły

Program FD2 został podzielony na funkcjonalnie odrębne komponenty nazwane Modułami. Moduły reprezentują jakąś funkcjonalność w programie, jego część, często powiązane są z dodatkowymi przyciskami w górnej części okna, z dodatkowymi tabelami prezentującymi dane czy z dodatkowymi oknami w programie.

Moduły można załączać bądź wyłączać w zależności od potrzeb. Można o zrobić w dowolnej chwili użytkowania programu.
Jeżeli liczba funkcjonalności w programie jest za duża, jeżeli program zawiera zbyt wiele opcji, z których nie korzystamy, można je wyłączyć.

Jak zdefiniować dowolną analizę?

Jak zdefiniować dowolną analizę?

Wersja Profesjonalna programu (dla użytkowników bardziej zaawansowanych) zawiera dodatkowe narzędzie, za pomocą którego możliwe jest uzyskanie prawie nieograniczonych analiz danych (Analiza->Dowolne analizy). Narzędzie to pozwala filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny układ danych w formie tabelarycznej i graficznej na wykresie.

Zawartość okna:

Strony