Jak zdefiniować dowolną analizę?

Wersja Profesjonalna programu (dla użytkowników bardziej zaawansowanych) zawiera dodatkowe narzędzie, za pomocą którego możliwe jest uzyskanie prawie nieograniczonych analiz danych (Analiza->Dowolne analizy). Narzędzie to pozwala filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny układ danych w formie tabelarycznej i graficznej na wykresie.

Zawartość okna:

  1. Lista dostępnych pól, możliwych do analizowania, zależnych od typu prezentowanych informacji (wydatki, przychody, oszczędności, długi, historia operacji, wydatki vs przychody)
  2. Obszar filtrowania - w tym miejscu umieszcza się pola, według których mamy zamiar filtrować (zawężać) dane
  3. Obszar kolumn - w tym miejscu umieszcza się pola, którym przypisano orientację kolumny w tabeli
  4. Obszar wierszy - w tym miejscu umieszcza się pola, którym przypisano orientację wiersza w tabeli
  5. Obszar danych - część tabeli zawierająca dane podsumowania (dla tego obszaru należy wskazać funkcję do podsumowania, którą chcemy użyć, np. suma, licznik, średnia, itp.)

Przenoszenie pól z listy do powyższych obszarów odbywa się za pomocą metody przeciągnij i upuść (ang. drag and drop), można również skorzystać z przycisku Dodaj do, który znajduje się na dole listy dostępnych pól.

Poniżej znajduje się przykładowa tabela, utworzona za pomocą przeniesienia następujących danych:

  • pole Miejsce wydatku - obszar kolumn
  • pole Kwartał - obszar wierszy
  • pole Na co - obszar danych z użyciem funkcji Licznik
  • pole Waluta jest dodawane automatycznie do obszaru filtrowania (za każdym razem po uruchomieniu analizy od nowa)

Ostatecznie otrzymaliśmy liczbę wydatków z podziałem na każdy kwartał w roku (uwzględniane są wszystkie lata) według miejsc wykonywania wydatków.

W przypadku zbyt dużej liczby informacji w tabeli lub na wykresie, bardzo łatwo można zmniejszyć ilość wyświetlanych danych poprzez użycie filtrów. W poniższym przykładzie zaznaczono do analizy jedynie Sklep osiedlowy i Hipermarket, reszta informacji jest ukryta. Modyfikacja filtrów bądź zaznaczenia danych skutkuje automatycznie zmianą wykresu.