Kolory kategorii (podkategorii)

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można ustawić kolor.

Kolor, poza ikoną kategorii, pełni funkcję czysto wizualną.

Podczas dodawania nowej kategorii/podkategorii domyślny kolor jest przeźroczysty.

Kolor kategorii

Kolor kategorii

W tabeli wydatki kolumna Na co, w tabeli przychody kolumna Tytuł przychodu, kolorowane są zgodnie z ustawionymi kolorami.

Kolory kategorii