Dostosowywanie okna dodawania/edycji wydatków do własnych potrzeb - przeniesienie kontrolek