Widoczność kategorii i podkategorii

Wszystkim kategoriom i podkategoriom można załączyć lub wyłączyć widoczność bez konieczności usuwania.
Często zdarza się taka sytuacja, że jakaś kategoria przestaje być używana. Np dziecko skończyło chodzić do przedszkola zatem kategoria wydatków "opłata za przedszkole" nie będzie już potrzebna,
Usunięcie tej kategorii jest możliwe ale pociągnie za sobą usunięcie wszystkich danych powiązanych z tą kategorią, a kategoria może być powiązana z ogromną ilością danych.

Lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie widoczności kategorii.

Widoczność kategorii

Kategorie i podkategorie z wyłączoną widocznością nie będą wyświetlane we wszelkiego rodzaju oknach powiązanych z tymi kategoriami.
Np wyłączenie widoczności niektórym kategoriom wydatków spowoduje, że nie będą one dostępne w drzewku kategorii w oknie dodawania nowego wydatku.

Dodawanie nowego wydatku