Reset licencji

Zgodnie z postanowieniami licencyjnymi, licencja na użytkowanie aplikacji FD2 powiązana jest z konkretnym urządzeniem, na którym aplikacja ta jest uruchamiana. W przypadku wymiany dowolnego podzespołu lub całego urządzenia (komputera/laptopa) licencja przestaje być aktywna ale nie trzeba jej ponownie kupować.
Poniższy formularz pozwala na reset licencji w celu przeniesienia jej na nowe urządzenie. Aby dezaktywować licencję należy podać klucz licencyjny, otrzymany e-mailem oraz adres e-mail, na który ten klucz został wysłany (adres e-mail podany przy zakupie programu).
Uwaga
W przypadku posiadania więcej niż jednej licencji lub w przypadku przejścia na wyższą wersję programu - w przypadku zrobienia upgradu licencji, należy podać adres e-mail i zaznaczyć opcję 'Dezaktywuj wszystkie licencje powiązane z powyższym e-mailem'.
Dla przypomnienia: przejście na wyższą wersję programu wiąże się z posiadaniem więcej niż jednej licencji.
Załóżmy, że użytkownik posiadał wersję podstawową i przeszedł na wersję zaawansowaną lub wyższą. Aby to zrobić, raz zakupił licencję na wersję podstawową a później drugą licencję na wersję wyższą. W takim przypadku użytkownik posiada dwie licencje i te dwie licencje należy dezaktywować a później aktywować na nowym urządzeniu, w takiej kolejności, w jakiej były kupowane.