Zmiana ikony kategorii

Kategorie powiązane są z wydatkami i przychodami.

Dzięki kategoriom możliwe jest kategoryzowanie dokonywanych płatności co umożliwia dokonywanie analiz a to z kolei prowadzi do efektywniejszego oszczędzania.

W programie Finanse domowe 2 użytkownik może definiować tyle kategorii i podkategorii ile chce. Przy dodawaniu kategorii należy trzymać się zasady, że trafny wybór kategorii to klucz do sukcesu.
Kategorie mogą mieć ustawione dowolne kolory i dowolne ikony.

Jak ustawić ikonę kategorii/podkategorii

Aby zmienić ikonę kategorii należy przejść na zakładkę Wydatki -> Kategorie wydatków (w przypadku kategorii wydatków) lub Przychody -> Kategorie przychodów (w przypadku kategorii przychodów).

Kategorie przedstawione są w formie drzewa.
W lewej części okna znajduje się lista dostępnych kategorii wraz z podkategoriami, z prawej strony znajdują się narzędzia pozwalające na zarządzanie kategoriami.
Gdy panel edycji kategorii (umieszczony po prawej) jest niewidoczny należy załączyć go klikając w przycisk Edytuj.

Aby zmienić ikonę kategorii należy kliknąć w przycisk Zmień ikonę kategorii.

Po kliknięciu w przycisk Zmień ikonę kategorii otwiera się okno do wskazania pliku ikony.
Program Finanse domowe 2 zawiera kilkanaście grup tematycznych zawierających ponad 2100 ikon.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić dowolną ikonę, niekoniecznie z tych proponowanych przez program.
Można też pobrać ikonę z internetu, w sieci jest wiele stron internetowych oferujących darmowe ikony.

Po wybraniu ikony czarno-białej można dodatkowo zmienić jej kolor.