Wyszukiwanie danych w tabelach

Z własnego doświadczenia wiem, że wyszukiwanie danych jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych w programie.
Bardzo często zdarza mi się przeszukiwać wydatki po znacznikach czy komentarzach.

Każda jedna tabela, wyświetlająca dane, wyposażona jest w mechanizm wyszukiwania.
W niektórych tabelach panel wyszukiwania załączony (widoczny) jest od razu, w innych trzeba go załączyć.
Jak to zrobić?

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny spowoduje wyświetlenie menu

W dolnej części menu znajduje się opcja umożliwiająca załączenie wyszukiwarki w dowolnej tabeli.
Opcja ta nazwana jest "Pokaż panel wyszukiwania".

Po wybraniu tej opcji nad tabelą pojawia się panel wyszukiwania wyposażony pole tekstowe, gdzie można wpisać szukany tekst.

Innym sposobem wyszukiwania jest filtrowanie danych.