Obsługa nieruchomości

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w moduł pozwalający na obsługę nieruchomości.
W module tym można prowadzić ewidencję wszystkich posiadanych nieruchomości: np. mieszkań, domów czy innych budynków niemieszkalnych (np. garaż, magazyn, biuro).

Obsługa nieruchomości pozwala na:

 • ewidencję posiadanych nieruchomości,
 • ewidencję inwentarza dla każdej nieruchomości,
 • ewidencję wskazań liczników dla każdej nieruchomości,
 • ewidencję remontów (napraw, serwisów) dla każdej nieruchomości,
 • ewidencję ubezpieczeń dla każdej nieruchomości,
 • możliwość wiązania wydatków/przychodów z nieruchomością,
 • powiązanie nieruchomości z aktywami.

Aby wprowadzić ewidencję posiadanych nieruchomości do programu należy przejść na zakładkę Nieruchomości.

Każde gospodarstwo opisywane jest kilkoma właściwościami:

Moduł zarządzający nieruchomościami pozwala na

 • ewidencję inwentarza dla danej nieruchomości:

 • ewidencję wskazań liczników dla danej nieruchomości:

Każdy odczyt licznika można połączyć z wydatkiem.

 • ewidencję ubezpieczeń dla danej nieruchomości:

 • ewidencję remontów (napraw, serwisów) dla danej nieruchomości:

 • powiązanie nieruchomości z wydatkiem/przychodem

Aby powiązać wydatek/przychód z nieruchomościami należy w oknie dodawania/edycji wydatku/przychodu na zakładce Powiązania wskazać odpowiednią nieruchomość.

Można też do już istniejącego wydatku dodać ubezpieczenie lub remont, naprawę, serwis nieruchomości.
W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na wydatku i z menu wybieramy Dodaj -> .....

Tematy powiązane:
Jak zrobić analizę wydatków dla wybranej nieruchomości?
Jak podzielić wydatki dla nieruchomosci na okresy rozliczeniowe?