Co to jest graf wydatków

Graf wydatków jest kolejnym narzędziem do analizy wydatków/przychodów (menu Narzędzia -> Grafy wydatków i przychodów). Przy pierwszym uruchomieniu pobierane są dodatkowe pliki z internetu.

Jest to graficzne przedstawienie płatności w formie grafu drzewiastego. Każdy wierzchołek jest pojedynczym wydatkiem. Jest on automatycznie kolorowany w zależności od kwoty wydatku:

  • niewielka kwota - kolory zimne
  • duże kwoty - ciepłe kolory
niewielkie kwoty duże kwoty

Drzewo grafu może być  zbudowane na kilka sposobów w zależności od dowolnej kombinacji grupowanych elementów:

  • po latach
  • po okresach rozliczeniowych
  • po walucie

Przykładowy zrzut ekranu podczas generowania grafu wydatków

Przykładowy zrzut ekranu podczas generowania grafu przychodów

Do wygodnej analizy danych warto skorzystać z dodatkowych klawiszy sterujących podczas generowania drzewa :

  • spacja - zatrzymanie animacji (w tym zatrzymanie znikania starych wierzchołków)
  • lewy przycisk - przesuwanie sceny
  • prawy przycisk - obracanie drzewem