Czym są oszczędność bez możliwości zapłaty

Czym są oszczędność bez możliwości zapłaty

Podczas dodawania nowej oszczędności użytkownik może zablokować możliwość płacenia tą oszczędnością podczas dodawania nowych płatności np. wydatków.
Funkcjonalność blokowania zapłaty została dodatkowo wzbogacona o parametr określający do kiedy blokada ma być załączona. Po przekroczeniu ustawionej daty możliwość zapłaty zostanie załączona.

Blokowanie możliwości zapłaty przydaje się w przypadku oszczędności, które np. złożone są na długotrwałych funduszach inwestycyjnych lub na lokatach.
Oszczędnościami takimi najczęściej nie można zapłacić.

Zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe

Zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe

Większość okien służących do dodawania danych do programu (np. okna dodawania nowego wydatku, przychodu, oszczędności i długu) zawiera zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe.

Zakładki służą odseparowaniu danych ważnych od danych opcjonalnych, nie wymagających podania.

Nowy wydatek

Nowy przychód

Nowa oszczędność

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb

Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów wyposażone są w mechanizm pozwalający na dopasowanie ich zawartości do własnych potrzeb.
Jak większość okien, dwa omawiane okna posiadają zakładki na których zebrane zostały kontrolki umożliwiające podanie danych podstawowych i dodatkowych.

Historia jednej oszczędności (długu)

Historia jednej oszczędności (długu)

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie rozpatrywaną historię zmian kwot na przestrzeni czasu.
Oznacza to np, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością jej nowy stan, kwota jak jest na tej oszczędności, zostanie zapisana.
Dzięki temu łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie

Strony