Zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe

Zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe

Większość okien służących do dodawania danych do programu (np. okna dodawania nowego wydatku, przychodu, oszczędności i długu) zawiera zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe.

Zakładki służą odseparowaniu danych ważnych od danych opcjonalnych, nie wymagających podania.

Nowy wydatek

Nowy przychód

Nowa oszczędność

Zmiana nazwy kolumny

Zmiana nazwy kolumny

Tabele wyświetlające wydatki i przychody (oraz inne wybrane) można (w dużym stopniu) dostosować do własnych potrzeb.
Można zmienić kolejność i widoczność wyświetlanych kolumn, można zmienić szerokość kolumn, ustawić sortowanie, filtrowanie i wiele więcej.
Można też zmienić nazwę kolumny czyli tekst wyświetlany w nagłówku.

Aby zmienić nazwę kolumny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i z menu kontekstowego wybrać Zmień nazwę kolumny.

Domyślna kategoria

Domyślna kategoria

Program Finanse domowe 2 daje możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla kategorii wydatków/przychodów używanych w programie.

Generalnie wszystkie kategorie używane w programie sortowane są na dwa sposoby:

  • alfabetycznie
  • po wadze kategorii (lżejsze na górę, cięższe na dół)

Sposób sortowania oddzielnie dla każdego z typów kategorii można wybrać w ustawieniach programu.

Widoczność kategorii i podkategorii

Widoczność kategorii i podkategorii

Wszystkim kategoriom i podkategoriom można załączyć lub wyłączyć widoczność bez konieczności usuwania.
Często zdarza się taka sytuacja, że jakaś kategoria przestaje być używana. Np dziecko skończyło chodzić do przedszkola zatem kategoria wydatków "opłata za przedszkole" nie będzie już potrzebna,
Usunięcie tej kategorii jest możliwe ale pociągnie za sobą usunięcie wszystkich danych powiązanych z tą kategorią, a kategoria może być powiązana z ogromną ilością danych.

Lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie widoczności kategorii.

Ikony kategorii (podkategorii)

Ikony kategorii (podkategorii)

Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można nadać dowolną ikonę.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator startowy proponuje użytkownikowi utworzenie domyślnych kategorii i podkategorii. Domyślnym kategoriom nadawane są domyślne ikony.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby te domyślne ikony zmienić.

Wygląd programu Finanse domowe 2

Wygląd programu finanse domowe 2

Wygląd programu Finanse domowe 2 można zmienić wybierając jedną z około 50 skórek graficznych.

Wszystkie motywy graficzne różnią się między sobą, są w pełni skalowalne, schludne i eleganckie. Jeżeli masz dość standardowych okien i szukasz niebanalnych interfejsów ... dobrze trafiłeś. Lista skórek jest długa.

Wygląd programu Finanse domowe 2

Aby zmienić wygląd programu Finanse domowe 2 należy na zakładce Opcje wybrać jedną z blisko 50 motywów graficznych

Strony