Budżetowanie

Budżetowanie

Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę (źródło Encyklopedia zarządzania).

Program Finanse domowe 2 wspiera proces budżetowania a dane składające się na raport Realizacja budżetu pobierane są z kilku innych modułów.
Trzeba mieć to na uwadze aby dobrze zaplanować budżet i aby poprawnie przeprowadzać późniejsze jego kontrole.

Czym są aktywa

Czym są aktywa

Aktywa najogólniej mówiąc to wszystko co mamy, co przedstawia jakąś wartość lub innymi słowy, co dałoby się sprzedać.
Na aktywa w gospodarstwie domowym zbierają się między innymi: mieszkania, działki, samochód, motor, gotówka (w tym waluty obce), konta oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, obligacje, akcje, biżuteria, dzieła sztuki, udziały w firmach, meble, sprzęt RTV, AGD, komputery, telefony, prawa autorskie.

Program finanse domowe pozwala na zarządzanie aktywami, pozwala na ich ewidencję.

Czym są wierzytelności

Czym są wierzytelności

Wierzytelność to odwrotność długu, jest pożyczką udzielną komuś innemu. To pieniądze pożyczone innej osobie, która nazywana jest wierzycielem.

Program Finanse domowe 2 umożliwia ewidencję wierzytelności, pozwala na zarządzanie pożyczonymi pieniędzmi.
Posiada funkcjonalności umożliwiające spłatę pożyczki w całości lub spłatę ratami. Spłaty wszystkich wierzytelności ewidencjonowane są w historii spłat wierzytelności.

Wierzytelności, z racji tego że są odwrotnością długu, dzielą z długami wspólną zakładkę.

Jak dodać wydatek z wieloma kategoriami

Jak dodać wydatek z wieloma kategoriami

Dodanie wydatku z wieloma kategoriami odzwierciedla dodanie paragonu zawierającego wiele pozycji powiązanych z różnymi kategoriami.

Odpowiada to zaewidencjonowaniu w programie paragonu z zakupów zrobionych w markecie, gdzie nabywane są produkty należące do różnych kategorii np. artykułu spożywcze, środki czystości i AGD. Takie sytuacje bardzo często się zdarzają.
W celu ułatwienia użytkownikom wprowadzania danych z takich paragonów, w programie został zaprojektowany specjalny formularz. Formularz dodawania wydatków z wieloma kategoriami.

Do czego służy terminarz

Do czego służy terminarz

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w moduł terminarza. Moduł ten, jak każdy inny, można wyłączyć lub włączyć zależnie od potrzeb.
Terminarz pozwala na planowanie i organizowanie czynności, daje podgląd na zlecenia stałe, planowane płatności i inne wydarzenia w widoku kalendarza.
Pozwala również na dodawanie własnych wydarzeń (pojedynczych i cyklicznych) dzięki czemu nie zapomnimy np. o urodzinach czy imieninach bliskich nam osób.

Co wyświetla terminarz:

Czym są okresy rozliczeniowe?

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy w programie FD2, jest dowolnie ustalonym przedziałem czasowym, według którego jest planowana  i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika. Wszelakie analizy i zestawienia są pogrupowane według ustalonych okresów, których ilość może być dowolna.

Dostępne okresy rozliczeniowe:

Czym są zlecenia stałe?

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi realizowanymi w regularnych odstępach czasowych, które definiuje użytkownik. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Zlecenia stałe odwzorowują np. comiesięczne przychody, comiesięczne opłaty abonamentowe, opłaty za energię elektryczną wykonywane np. co dwa miesiące itp.

Zlecenia stałe w programie zostały podzielone na 3 grupy:

Różnica między zleceniem stałym a planowaną płatnością

Różnica między zleceniem stałym a planowaną płatnością

Zlecenia stałe są płatnościami cyklicznymi. Wykonywane są w określonych, najczęściej tych samych, odstępach czasowych. Kwota zlecenia z reguły jest stała.
Program umożliwia tworzenie różnych zleceń. Wykonywanych w tych samych i zmiennych (na życzenie) odstępach czasowych. Powtarzanych w nieskończoność, powtarzanych określoną ilość powtórzeń, powtarzanych do nadejścia określonej daty. Zlecenia tworzone w programie mogą mieć kwotę stałą i zmienną.

Jak liczone są ograniczenia wydatków

Jak liczone są ograniczenia

Ograniczenia wydatków mają na celu zmniejszenie ilości pieniędzy wydawanych na określone kategorie/podkategorie. Aby to osiągnąć należy najpierw nałożyć ograniczenia a potem dbać o to, aby kwoty wydatków nie przekroczyły ustawionych ekstremów.

Ograniczenia nakładane są na konkretną kategorię w konkretnym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli okres rozliczeniowy ustawiony jest na miesięczny to limity wydatków mogą być ustawiane dla każdej kategorii i każdego miesiąca oddzielnie.

Czy program FD2 może być używany w firmie

Czy program Finanse domowe może być używany w firmie

Program Finanse domowe 2, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu kontrolowanie budżetu domowego w obrębie gospodarstwa domowego.
Powstał w takim celu i pod takim kątem jest rozwijany.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby aplikacja była używana w firmie. Licencja nie określa gdzie program może być używany a gdzie nie.
Program dostępny jest w dwóch wersjach, darmowej (w pełni funkcjonalnej ale mającej ograniczenia co do ilości wprowadzonych danych) i płatnej (bez żadnych ograniczeń).

Co to jest graf wydatków

Graf wydatków

Graf wydatków jest kolejnym narzędziem do analizy wydatków/przychodów (menu Narzędzia -> Grafy wydatków i przychodów). Przy pierwszym uruchomieniu pobierane są dodatkowe pliki z internetu.

Jest to graficzne przedstawienie płatności w formie grafu drzewiastego. Każdy wierzchołek jest pojedynczym wydatkiem. Jest on automatycznie kolorowany w zależności od kwoty wydatku:

Jak dodać nową oszczędność

Jak dodać nową oszczędność

Aby rozpocząć pracę z programem niezbędne jest zdefiniowanie oszczędności.
Program Finanse domowe 2 tym różni się od wielu innych programów do ewidencji wydatków/przychodów, że automatycznie po dokonaniu płatności aktualizuje stany oszczędności. Dzięki temu suma pieniędzy posiadanych np. na koncie bankowym będzie aktualizowała się na bieżąco po dodaniu np. nowego przychodu.

Strony